Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi ja Afrikan unioni - Suomen suurlähetystö, Addis Abeba : Suomi ja Afrikan unioni

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Addis Abeba

Embassy of Finland
P.O.Box 1017
Addis Ababa, Ethiopia
Puh. +251-11-4704390
S-posti: sanomat.add@formin.fi

English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomi ja Afrikan unioni

Afrikan unionilla (African Union, AU) on juurensa entisessä Afrikan yhtenäisyysjärjestössä, OAU:ssa (Organisation of African Unity). OAU perustettiin vuonna 1963 Addis Abebassa, Etiopiassa. Afrikan unioniin kuuluu 54 jäsenmaata. Afrikan maista ainoastaan Marokkoa ei ole AU jäsenvaltio. Järjestön keskeisimpiä tehtäviä olivat alkuaikoina kolonialismin vastustaminen ja Afrikan maiden itsenäisyys. myöhemmin etupäässä kriisinhallinta ja taloudellisen yhdentymisen ja kehityksen edistäminen.

 AU:n keskeisiä toimintasektoreita omine politiikkaohjelmineen ovat mm. rauha ja turvallisuus, politiikkakysymykset ml. demokratia ja ihmisoikeudet, infrastruktuuri, energia, kauppa ja teollisuus, maatalous, talousasiat sekä sosiaalikysymykset. Komission puheenjohtajana toimii eteläafrikkalainen  Nkosazana Dlamini-Zuma.

 Afrikan unioni on ottanut päättäväisen kannan jäsenmaidensa ei-perustuslaillisia vallanvaihtoja kohtaan ja aktiivisen roolin mantereen rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Integraatiota viedään eteenpäin mm. maatalouden ja infrastruktuurin toimintaohjelmissa. Globaalikysymyksissä järjestö on muovannut Afrikan kantaa esim. post-2015 kehityskysymyksiin. AU:n toimintaan integraation eteenpäin viemisessä liittyy läheisesti yhteistyö ali-alueellisten järjestöjen kanssa (Regional Economic Communities, RECs) Suomi tukee Afrikan unionin toimintaa poliittisella, temaattisella ja käytännön tasolla AU:n omistajuutta korostaen.

Suomi painottaa yhteistyössään Afrikan unionin kanssa:

  • rauhanvälitystyön kehittämistä
  • afrikkalaisten nuorten informaatioteknologiaosaajien kouluttamista ja verkottautumista
  • ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon etenemistä
  • AU:n rakenteiden ja toimintatapojen vakiinnuttamista

 Suomi, EU:n jäsenmaana kahdenvälisesti ja osana kansainvälistä yhteisöä, pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, millainen tulevaisuuden Afrikan unioni on. Suomen tavoitteena on edistää EU:n ja AU:n keskinäisen koordinaation ja yhteistyön kehittämistä ja tehostamista sekä Addis Abebassa että Brysselissä. Suomen suurlähettiläs Addis Abebassa on Suomen pysyvä edustaja Afrikan unionissa.

Suomi tukee AU:n rauhanvälitystyötä, Informataatioteknologiasektoria sekä vammaisten oikeuksien edistämistä

 Rauhanvälitys

 Suomen rahoittamassa Afrikan unionin rauhanvälityskyvyn kehittämisohjelmassa vahvistetaan AU:n kykyä vastata Afrikan vaikeisiin rauhan- ja turvallisuuden haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää AU:n ja afrikkalaisten kykyä välitystoimintaan, jolla ehkäistään, hallitaan ja ratkaistaan kriisejä ja aseellisia konflikteja sekä rakennetaan pysyvää rauhaa. Vuosina 2009–2014 tuki hankkeelle on yhteensä 5.9 Meuroa.

Afrikka-reliefi AU:n päämajan kiviaidassa. Kuva: SL Addis AbebaInformaatioteknologia

Suomi tukee myös AU:n Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteetin vahvistamisohjelmaa (ALICIT). Ohjelman tavoitteena on kehittää Afrikan informaatioteknologian, koulutuksen, tieteen ja teknologia ja tietoyhteiskunnan potentiaalia ja tulevaisuuden johtajia. Ohjelma luo tulevaisuuden afrikkalaisille johtajille johtamiskykyä, jolla he voivat toimia muutosagentteina omissa maissaan ja lisätä alueellista yhteistyötä. Molemmat ohjelmat ovat osa Euroopan unionin ja Afrikan Unionin laaja-alaista kumppanuutta. Suomen tuki hankkeelle on yhteensä 6 Meuroa vuosina 2010-2016 

http://www.gesci.org/african-leadership-in-ict-alict.html

Vammaisten oikeuksien edistäminen

Suomi tukee Afrikan union vammaisarkkitehtuurin (African Union Disability Architecture) operationalisoimista vuosina 2013-2014 yhteensä 1 Meurolla.  Hankkeen  tavoitteena on vammaisten oikeuksien edistäminen valtavirtaistamalla vammaisnäkökulma Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden politiikkoihin ja kehitystyöhön.

Suomi on tukenut myös Afrikan rauhan ja turvallisuuden arkkitehtuurin (APSA) kehittämistä Itä-Afrikassa osana pohjoismaista puolustus- ja kriisinhallinta-alan koulutus- ja neuvontayhteistyötä.

 Euroopan unioni on keskeisimpiä AU:n kumppaneita ja tukijoita. Afrikka-EU –strateginen kumppanuus on osaltaan keskeinen viitekehys tälle kumppanuudelle.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 9.7.2014


© Suomen suurlähetystö, Addis Abeba | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot